Helsingborgs Golfklubbs Tävlingsprogram 2021

Tävling som är markerad med * är endast för klubbens medlemmar.
Vid partävling får inte två juniorer spela tillsammans.

 

AUGUSTI

 

 

 

1

GREENSOME poängbogey 18 hål

200 kr/par

 

 

8

POÄNGBOGEY 18 hål i två klasser

100 kr

 

 

15

MIXED FOURSOME
18 håls poängbogey
Sponsor: PING

200 kr/par

 

 

22*

KLUBBMÄSTERSKAP FÖR HERRAR
36 håls slagtävling utan hcp.
Två klasser: oldboys och seniorer.

100 kr/par

 

 

29*

KLUBBTÄVLING DAMER
18 håls slagtävling med hcp i två klasser.
Samtidigt spelas om KM. Scratchpris.

100 kr

 

 

SEPTEMBER

 

 

 

5

HELSINGBORGS GK:s HICKORYTÄVLING
18 håls slagtävling i en klass. Scratchpris.

300 kr gäster inkl. greenfee
100 kr medlemmar

 

 

12

POÄNGBOGEY 18 hål i två klasser

100 kr

 

 

19

GREENSOME POÄNGBOGEY 18 hål

200 kr/par

 

 

26

Tävlingsfri söndag

 

 

OKTOBER

 

 

 

2

KM Hickory Goffers of Helsingborg
OBS! Tävling är lördag med startförbud från kl. 12:00

 

 

 

* Endast för klubbens medlemmar.
Vid partävlingar får inte två juniorer spela tillsammans.

 

 
 

   
   

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER:

Anmälan till tävling görs via medlemsterminal eller via www.golf.se med inloggning på Min golf/Tävlingsanmälan. Anmälan kan göras fr.o.m. kl. 12.00 elva dagar före tävlingsdag. Anmälningstiden utgår kl. 12.00 onsdagar fyra dagar före tävling.
Vid överteckning se bestämmelser för respektive tävling.

Starttid och spelordning finns tillgängligt via Internet, golfterminalen, samt på klubbens anslagstavla.
Startavgift ska erläggas senast 15 minuter före utsatt starttid. Startavgift ska även betalas om återbud lämnas efter anmälningstidens utgång. Medlemskortet (golf-idkortet) ska uppvisas inför start.

Tee om inte annat föreskrivs gäller
för herrar gul tee och för damer röd tee.

Handicap:
Enligt SVG gäller det handicap som står i GIT vid samtliga tävlingar. Spelare måste alltid uppdatera sitt hcp via Internet eller via klubbens golfterminal. Tävlande ska respektera regler och etikett.

Utebliven närvaro vid prisutdelning:
Om spelare eller ett ombud (föranmält) inte avhämtar sitt pris i samband med prisutdelningen tillfaller priset nästa tävlingsdeltagare i resultatlistan.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidta de ändringar i tävlingsprogrammet som den finner lämpligt.


 


   
 

Helsingborgs GK
Golfbanegränd 2, 263 61 VIKEN

Copyright © Helsingborgs GK
www.helsingborgsgk.com